Social media regels op school

In eerste instantie zou je misschien denken dat deze regels zouden gelden voor de leerlingen, maar daar gaat het juist niet om. De regels zijn voor de leraren.

De vakbond CNV Onderwijs presenteert een aantal richtlijnen die scholen kunnen hanteren. Het gaat erom dat leraren er rekening mee  houden wat ze op social media websites zetten.

Het is bijvoorbeeld niet handig om een een foto van je dronken kop op facebook te zetten, die je leerlingen ook kunnen zien. Of vertrouwelijk informatie wat tegen je gebruikt kan worden. Leerlingen zullen hun leraren minder serieus gaan nemen.

Als scholen bepaalde regels toepassen kunnen leraren hierop aangesproken worden. Zonder deze regels is dat erg lastig.

Social media is tegenwoordig het sociale een beetje voorbij gevlogen, en hoort niet meer op school thuis met alle dreigementen die er tegenwoordig ep terecht komen.